Steun ons met een legaat

Ook na uw leven kunt u van belang zijn voor de bescherming en  instandhouding van die draaiorgels in Nederland die tot ons cultureel erfgoed gerekend mogen worden.

U kunt namelijk op twee manieren een gift aan het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud opnemen in uw testament: in de vorm van een erfstelling of in de vorm van een legaat. Beide vormen dienen te worden vastgelegd in uw testament.

Erfstelling
Bij een erfstelling 'vermaakt' u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud.

Legaat
Bij een legaat vermeldt u in uw testament dat het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud een bepaald bedrag in geld (een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap) zal ontvangen. Behalve een bedrag kunt u in een legaat ook een goed aan het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud nalaten, bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille.

Een testament opmaken
Overweegt u het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud iets na te laten, laat dan een notaris een testament opstellen. Het bestuur van het NFD is graag bereid u te helpen met het opstellen van uw nalatenschap. U kunt daartoe contact opnemen met dhr. J.C. Janse, tel: 0118 - 629880, penningmeester@draaiorgelbehoud.nl