Anbi

Sinds 1 januari 2008 is het NFD door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Dit betekent o.m. dat het NFD geen successierecht of schenkingsbelasting hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die het NFD ontvangt.
Sinds 2012 is vereist dat stichtingen met een ANBI-status op hun website duidelijkheid moeten verschaffen over de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en een verslag moeten opnemen van hun activiteiten. Tevens dient sprake te zijn van een degelijke financiële verantwoording en een actueel beleidsplan.

Bestuurssamenstelling: de bestuurssamenstelling kunt u hier openen.

Actuele beleidsplan: Het beleidsplan kunt u hier openen.

Beloningsbeleid: 
De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, ook op bestuursniveau, die zonder beloning activiteiten uitvoeren. Onze stichting kent geen beloning

Verslag van de activiteiten:
Verslag 2014 kunt u hier openen.
Verslag 2015 kunt u hier openen.
Verslag 2016 kunt u hier openen.
Verslag 2017 kunt u hier openen.

Financiële verantwoording:
Financieel jaarverslag 2014 kunt u hier openen.
Financieel jaarverslag 2015 kunt u hier openen.
Financieel jaarverslag 2016 kunt u hier openen.
Financieel jaarversalg 2017 kunt u hier openen.