Bestuursleden gezocht

09-11-16

Het bestuur van het NFD is nog steeds op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Onze voorkeur gaat uit naar jongere kandidaten omdat de meeste bestuurleden de leeftijd van 60 zijn gepasseerd. Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u zich wenden tot onze voorzitter Rein Schenk – tel. 020 -221 77 43 – voorzitter@draaiorgelbehoud.nl