Over Ons

Beleidsplan

Inleiding

De Stichting Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud (NFD) richt haar activiteiten op het behoud van draaiorgels die kunnen worden gerekend  tot Nederlands cultureel erfgoed. Het gaat er daarbij vooral om te bevorderen dat dergelijke orgels in goede staat worden gehouden en regelmatig in het openbaar verschijnen, het liefst in hun oorspronkelijke functie als straat-, kermis- of dansorgel. Het behoud van dergelijke draaiorgels voor het nageslacht vergt een stevige financiële positie van het NFD om aankoop en kostbare restauraties daarvan te kunnen ondersteunen. Het behoud van deze orgels is voor de eigenaars immers een kostbare zaak gezien de noodzaak van daarvoor geëigend vakmanschap.

Per 1 januari 2008 is het NFD door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent o.m. dat het NFD geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die het NFD ontvangt. Daarnaast kan een NFD-donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Het bestuur van het NFD vindt de ANBI status een grote verworvenheid en onderschrijft de betekenis daarvan als ondersteuning voor het werken aan het gewenste maatschappelijk doel. Met genoegen voldoet het NFD dan ook aan de nieuwe voorwaarden die de belastingdienst sinds 1 januari 2014 stelt aan Stichtingen met een ANBI Status waarvan de publicatie van dit beleidsplan er één is.

Wilt u kennisnemen van dit beleidsplan klik dan op de volgende link: Beleidsplan