Wie zijn wij

Het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud werd onder de naam “Leon Warnies Stichting” in 1964 opgericht door Mr. Romke de Waard, de toenmalige voorzitter van de vereniging "Kring van Draaiorgelvrienden". De voornaamste aanleiding was de onverwachte uitvoer van "de Grote Gavioli", een groot en bekend kermisorgel, naar Engeland. De Kring van Draaiorgelvrienden, die al in 1954 mede was opgericht om juist dit soort export tegen te gaan, kon deze niet voorkomen omdat zij niet over voldoende geldmiddelen beschikte om een noodaankoop te kunnen doen. Een stichting zou dit mogelijk wel kunnen.

De stichting werd genoemd naar de legendarische Leon Warnies, die in 1875, als eerste in Nederland, begon met het verhuren van draaiorgels in Amsterdam. Hij legde de basis voor de Nederlandse (straat)-draaiorgelcultuur.  Omdat deze orgels voor een redelijke huurprijs ter beschikking stonden verdwenen daarna in snel tempo de voordien gebruikelijke kleine draagbare straatorgeltjes, die overal elders in Europa nog lang in gebruik bleven. Na het overlijden van Leon Warnies in 1903 werd het bedrijf deccenia lang voortgezet door twee van zijn zoons.  


Romke de Waard vormde zijn bestuur met enthousiaste draaiorgelvrienden. Ook het huidige bestuur bestaat uit liefhebbers van draaiorgels en wel in het bijzonder die orgels die zij in hun jeugd aantroffen in de straten, op de kermissen en soms nog in danszalen.

Een aantal jaren geleden is de naam van de Stichting gewijzigd in "Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud", vooral om in de naam duidelijker aan te geven waar de stichting voor staat, maar ook om beter vindbaar te zijn op het Internet.

In 2014 werd de 50e verjaardag van de stichting gevierd en kon met voldoening worden teruggekeken op een aantal grote successen die, dankzij de donateurs, zijn behaald in het behoud van een deel van het Nederlands cultureel erfgoed. Dit is vooral tot uitdrukking gekomen door de ondersteuning van de restauraties van een flink aantal fraaie orgels die daarmee voor Nederland zijn behouden.