Over Ons

Doel

De Stichting Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud stelt zich ten doel: het in stand houden van draaiorgels die kunnen worden gerekend tot Nederlands cultureel erfgoed. De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het verlenen van financiële ondersteuning van de kostbare revisies en restauraties van dergelijke instrumenten en ervoor te zorgen dat dit aldus gerestaureerde cultureel erfgoed ook door publieke optredens onder de mensen wordt gebracht. De stichting kan er ook toe overgaan om dergelijke orgels op te kopen en in goede staat te brengen, vooral bij dreigende export. Het fonds krijgt zijn geldmiddelen uit donaties, schenkingen en legaten.

De statutaire doelstellingen zijn nader uitgewerkt in het subsidiereglement waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van geldelijke steun uitvoerig zijn beschreven. De concrete uitvoering van de doelstellingen zijn beschreven in het beleidsplan.