De Cello

  • De Cello als nieuw Carl Frei orgel van de firma Möhlmann-Warnies - Amsterdam, 1928
  • Op de Dam in Amsterdam, circa 1935
  • Bij de Oranjefeesten, 1935
  • In Leiden, 1948
  • Tijdens de draaiorgelmanifestatie in Den Bosch, 1961

De heringebruikname werd verricht door een van de sympathisanten en donateur van het NFD, wijlen prof.dr. Bob Smalhout en de restaurateur van het orgel, orgelbouwer Elbert Pluer. Het eerste boek werd gedraaid door oud-minister Ronald Plasterk.

De nieuwe eigenaar is de heer Hans Hegi te Leiden. Het NFD heeft een deel van de restauratiekosten voor zijn rekening genomen.

Onderstaand treft u een terugblik op deze dag aan.

Draaiorgeldag Arnhem 6 juni 2010. Onthulling van draaiorgel "De Cello'.