Restauraties

Op deze pagina treft u verslagen aan van orgels die m.b.v. financiële ondersteuning door het NFD zijn gerestaureerd. De retauratie van de Gouwe in onlangs in gang gezet. Regelmatig zult u op deze plek nieuwe impressies aantreffen van deze restaurantie.

De Cello

De heringebruikname werd verricht door een van de sympathisanten en donateur van het NFD, wijlen prof.dr. Bob Smalhout en de restaurateur van het orgel, orgelbouwer Elbert Pluer.

De Grote Blauwe

Het draaiorgel De Grote Blauwe heeft een uitgebreide revisie bij het Nederlands Boekorgel Centrum ondergaan.

Het Stijvebeeldje

Restauratie van dit orgel werd financieel ondersteund door het NFD.

De Gouwe

De Gouwe aangekocht door het NFD en op initiatief van de stichting thans in algehele restauratie