Restauratie middenkast Gouwe vordert gestaag.

  • blik op prachtig gerenoveerde buitenzijde van de middenkast (1)
  • blik op prachtig gerenoveerde buitenkant middenkast (2)
  • binnenzijde middenkast waar nodig verstevigd
  • kaalgemaakte middenkast
  • nieuw beleerde balg door Elbert Pluer
  • onbeleerde balgschepper
  • van lofwerk ontdane middenpoort door NBC
  • lofwerk linker zijnis
  • kaalschuren van de rechter zijvleugel door NBC
28-07-16

De restauratie van de middenkast van de Gouwe bij NBC in Tilburg vordert gestaag.

De kast is waar nodig verstevigd en van het houtwerk zijn een aantal slechte delen vervangen. Verder is deze behandeld tegen houtworm. Van de achter- en zijwanden is aan de buitenzijde de indertijd aangebrachte triplexlaag verwijderd. Vervolgens moesten deze wanden op een groot aantal punten gerepareerd worden en aansluitend worden gevlakt. Inmiddels is het nieuwe fineer hierop aangebracht en ziet het geheel er prachtig verzorgd uit (zie foto’s).

In de komende weken wordt het fineerwerk van een aantal lagen lak voorzien. Wanneer dit is afgerond wordt de binnenzijde van de kast geschilderd in de originele kleur, die na het afschuren daarvan weer tevoorschijn is gekomen.

Van een van de nissen zijn de deurtjes van de boekenkast vernieuwd. Waar nodig zijn de nissen verstevigd. Aan de linkernis zijn enkele aanpassingen gedaan, waardoor het front afneembaar is, zoals dit bij de rechternis al het geval is. Na het afschuren van de oude verflagen, al enige tijd geleden, zijn ook deze schilderklaar. Met NBC zijn over de kleuren onlangs afspraken gemaakt.

Wanneer het schilderwerk klaar is, zullen de middenkast en de nissen naar de werkplaats van Martin Conrads worden overgebracht. De inbouw van de grondbassen, balg en windlade kan dan van start gaan.