Presentatie de Gouwe

15-05-18

Op zaterdag 12 mei werd het gerestaureerde draaiorgel de Gouwe aan de donateurs van het NFD en de donateurs van het draaiorgelmuseum Haarlem gepresenteerd. Ook werd op deze avond  door de voorzitter van het NFD de heer Rein Schenk mededeling gedaan over de toekomst van het orgel en van het NFD. Helaas moest worden meegedeeld dat het  NFD in staat van opheffing verkeert. De donateurs ontvangen deze week uitvoering bericht over de achtergronden van de opheffing, maar hier wordt in het kort de drie belangrijkste redenen genoemd van de opheffing,

1. Het dalende donateursbestand. Dit  zal  gezien de leeftijdsopbouw van het donateursbestand blijven doorgaan.

2. Het niet kunnen vinden van nieuwe bestuursleden ter opvolging van  bestuursleden die vanwege hun leeftijd te kennen hebben gegeven hun functie te willen neerleggen.

3. Het al jaren uitblijven van aanvragen van financiele ondersteuning van restauraties 

Een stichting als het NFD is bij liquidatie verplicht om zijn  bezittingen en financiele middelen over te doen aan een stichting die ongeveer dezelfde doelstelling heeft als de zijne. Daarom zal het draaiorgel de Gouwe worden overgedragen aan het draaiorgelmuseum in Haarlem en is het orgel na de presentatie daar ook blijven staan.  

Bij deze willen we onze dank uitbrengen aan alle donateurs zonder wie het onmogelijk zou zijn geweest om ons werk te doen. In het bijzonder denken we hierbij aan de aankoop en restauratie van de Gouwe: een uiterst kostbare zaak.

(nb; vanwege technische problemen met website is het helaas niet mogelijk om een foto te plaatsen van de presentatie van de Gouwe)