Powerpointpresentaties over het werk van het NFD

17-02-10

Om de naamsbekendheid van het NFD te vergroten, verzorgt deze  lezingen over het werk en doelstellingen van de stichting. Die naamsbekendheid is belangrijk wanneer het NFD bij andere cultuurfondsen of overheidsinstellingen aanklopt om bij te dragen in de aankoop of restauratie van een waardevol draaiorgel. Immers,  als eventuele subsidianten totaal onbekend zijn met de activiteiten van het fonds, zullen deze er ook niet zo gauw toe overgaan in voorkomende gevallen financiële ondersteuning te verlenen.

Wat houdt een dergelijke presentatie in?
Aan de hand van foto’s, filmpjes en geluidsmateriaal wordt verhaald over de glorietijd van het draaiorgel, de fabrieken, de verhuurders enz. Daarna wordt de kentering  geschetst in de belangstelling voor het draaiorgel, met als gevolg verkoop van  vele waardevolle orgels. De oprichting van KDV en NFD worden behandeld. Daarna wordt uitgebreider ingegaan op het werk van het NFD: van successen wordt verhaald, maar er wordt ook stilgestaan bij de uitdagingen waar de organisatie voor staat.  Ook is er een kleine stand aanwezig, waar men meer informatie over het NFD en het draaiorgel in het algemeen kan verkrijgen. Aan het einde van de presentatie wordt een collecte gehouden ten bate van het werk van het NFD. Voor gemaakte reiskosten wordt bij de organistatie van de presentatie een vergoeding gevraagd. De ervaring leert dat dergelijke presentaties zeer worden gewaardeerd.

Weet u nu een vereniging of andere bijeenkomst van mensen waar een dergelijke presentatie gehouden zou kunnen worden, neem dan contact op met: Jelmer Beek / tel: 058 – 266 23 37/ publicrelations@draaiorgelbehoud.nl