Geslaagde donateursbijeenkomst in Perlee museum

  • Lekker luisteren naar de Cello en de Snuffel tijdens de donateursdag
  • Even poseren voor de Cello. V.l.n.r. Rein Schenk, Leon v. Leeuwen, Hans Hegi, Tine van Leeuwen-Perlee, Riet Hegi en Ries v. Beek
  • Aad Vogelzang verzorgde de koffie op deze zondagmiddag
11-10-15

Op zondagmiddag 11 okt. jl hield het NFD in het museum van de fa. Perlee aan de Westerstraat te Amsterdam een donateursmiddag. Naast de orgels van de fa. Perlee speelde als gastorgel de Cello van Hans Hegi. Het werd een zeer gezellige bijeenkomst, waar we vele donateurs mochten begroeten. Onze hartelijke dank gaat uit naar de fa. Perlee die haar museum voor deze bijeenkomst beschikbaar stelde en blijk gaf van een uitstekend gastheerschap.