De Gouwe in NMRE

04-02-15

Het NFD heeft bericht ontvangen dat haar eerste proefproject voor opneming in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed positief is ontvangen. Voor de proef hebben we ons "eigen" draaiorgel De Gouwe ingezet. Daarmee is de deur geopend om draaiorgels die tot Nederlands cultureel erfgoed behoren, in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed onder te brengen. Daarmee kan dan een beroep worden gedaan op ondersteuning door het Rijk en cultuurfondsen voor aanschaf en restauraties van geregistreerde instrumenten. Het bestuur is bezig te  inventariseren welke orgels in de toekomst in het register kunnen worden opgenomen.