de Leeuw

Op zaterdagavond 24 februari a.s. vindt in het draaiorgelmuseum te Haarlem de officiële overdracht plaats van het Gavioli concertorgel de Leeuw. De overdracht zal plaatsvinden om 20.00 u. Het museum is geopend vanaf 19.30 u.  De donateurs van het NFD zijn van harte welkom bij deze avond.