Agenda

De hoofddoelstelling van het NFD is het in stand houden van draaiorgels die kunnen worden gerekend tot Nederlands cultureel erfgoed. Een belangrijke manier om dit te bereiken is de orgels(straat- kermis- en dansorgels) zoveel mogelijk hun publieksfunctie te laten behouden of terug te geven, zoals zij die vanouds her hebben gehad. Stichtingen en particulieren die subsidie hebben ontvangen van het NFD hebben zich bereid verklaard daaraan zoveel mogelijk hun medewerking te verlenen.

Om onze donateurs optimaal in de gelegenheid te stellen gerestaureerde orgels te kunnen beluisteren wordt hieronder aangegeven waar en wanneer deze orgels zullen optreden. Bij dit alles zijn we natuurlijk afhankelijk van het feit of we daadwerkelijk informatie ontvangen over speeltijden en data. En misschien overbodig om te zeggen: het NFD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist ontvangen informatie of het niet doorgaan van aangekondigde optredens.

zaterdag 28 oktober

de Klok

Op zaterdag 28 oktober speelt de Klok van ca. 10.00 u. tot 16.00 u. bij streekmuseum Vredegoed. Adres: Heuvellaan 7 - 3612 BA - Tienhoven / Oud Maarseveen.

 

zaterdagavond 28 oktober

de Leeuw

Op zaterdagavond 28 oktober a.s. wordt er voor alle belangstellenden in het draaiorgelmuseum in Haarlem een concert gegeven door het Gavioli orgel de Leeuw. Dit orgel is onlangs in eigendom verworven door de Kunkelsstichting. Voor meer informatie daarvoor zie hun website en nieuwsbrief en de rubriek 'Nieuws' van deze website. Aanvang concert: 19.30 u.

zaterdags

het Schapekoppie

Het orgel speelt regelmatig op zaterdagen in Drachten, Winschoten en Hoogeveen. Voor meer info: H.Bouwmeester, tel: 0517 232282

zondags

Kunkelsorgel/Jupiter/ Grote Blauwe

draaiorgelmuseum Haarlem

voor meer info:

www.draaiorgelmuseum.org

incidenteel

de Lekkerkerker

Gouda en incidenteel elders in het land
voor meer info:
www.draaiorgeldelekkerkerker.nl

 

incidenteel

het Stijvebeeldje

Incidenteel in het noorden van het land – voor meer info: echteorgeldraaiers@home.nl of draaiorgelvriend@gmail.com

regelmatig

de Klok

De Klok speelt regelmatig bij evenementen in en rond Tienhoven (Ut) (koningsdag, open museumdagen e.d.).

 

op aanvraag

de Buffel

Trommelstraat 7 - 1621 CH Hoorn(= bedrijfspand van Joop Walter)

Op aanvraag. U kunt contact opnemen via: tel nr:  0229-219713 of j.j.walter@quicknet.nl)