• Draaiorgels
  • Cultureel erfgoed

Nederland heeft een rijke historie op het gebied van draaiorgelcultuur.

Vanaf laat in de 19e eeuw kon men op straat, op de kermissen en -vooral in het zuiden van ons land-  in danszalen draaiorgels aantreffen! Bij elkaar honderden van deze unieke instrumenten. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de traditionele draaiorgelcultuur in ons land langzamerhand veel aan betekenis verloren. Menig waardevol historisch draaiorgel is sindsdien voor ons land verloren gegaan door verwaarlozing, sloop, verkoop naar het buitenland, enz.

De Stichting Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud (NFD) probeert, waar nodig, met subsidies draaiorgels met een cultuurhistorische waarde, voor ons land te behouden als Nederlands cultureel erfgoed.

Voorbeelden

Het Stijvebeeldje

Restauratie van dit orgel werd financieel ondersteund door het NFD.

De Gouwe

De Gouwe aangekocht door het NFD en op initiatief van de stichting thans in algehele restauratie

Nieuws

Dirigente Gouwe aangekocht
26-09-16

Het NFD heeft het middenbeeld dat in Leeuwarden de maat sloeg op de muziek van de Gouwe van Gijs Perlee (kleinzoon van wijlen orgelverhuurder Gijs Perlee) kunnen aankopen. 'Marijke' zal dus... Lees verder

Agenda